Uurtarief

Marcus Advocatuur werkt op basis van een standaard uurtarief dat mede afhankelijk is van van de aard, zwaarte en spoed van uw zaak. Het uurtarief in uw dossier wordt bij inname van het dossier concreet met u besproken.

De volgende factoren spelen een belang bij het vaststellen van het tarief.

De aard en de zwaarte van het belang van de zaak. In principe wordt voor iedere zaak vastgehouden aan het standaard uurtarief. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een zeer groot (geldelijk) belang in uw zaak, er wordt normaliter uitgegaan van een zeer groot (geldelijk) belang bij vorderingen van meer dan €125.000,00.

Ook kan uw zaak spoedeisend zijn. In dat geval zal tijd vrijgemaakt moeten worden in de agenda. Er wordt uitgegaan van spoedeisend belang indien binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht er fatale termijnen zijn die met zich brengen dat concrete werkzaamheden verricht moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat (op het moment van het accepteren van de opdracht) al binnen vijf dagen een zitting is gepland of er bijvoorbeeld binnen vijf dagen beslag gelegd moet worden.

Het kan ook voorkomen dat een juiste belangenbehartiging met zich brengt dat er afspraken en werkzaamheden plaats dienen te vinden in de avonduren en/of het weekend. Denkt u hierbij aan het geval dat partijen enkel in de avonduren of in het weekend kunnen afspreken, of dat er voor gekozen wordt dat gedurende die tijden een advocaat aanwezig moet zijn.

Zoals aangegeven zal in ieder concreet dossier gekeken worden of sprake is van een van de voornoemde factoren en of een verhoging van toepassing is. De maximale factor is 1,5 x het standaard uurtarief.

Om misverstanden te voorkomen wordt bij inname van het dossier daarom een begroting gemaakt van de verwachte tijdsbesteding en de mogelijke kosten. Zo is het voor u op voorhand duidelijk wat de kosten zijn voor u.

Marcus Advocatuur werkt niet met ‘kantoorkosten’ of andere verborgen kosten. Wel dient u, naast de kosten van werkzaamheden van Marcus Advocatuur, rekening te houden met de mogelijke kosten die gepaard kunnen gaan met voeren van een procedure (zoals de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en mogelijk griffierecht).

In sommige gevallen, waaronder ter zake het griffierecht, zult u hier op voorhand een factuur voor ontvangen. Het voldoen van die factuur is van groot belang voor de behandeling van uw zaak, en wel omdat (in het geval van het griffierecht) de rechter u anders niet-ontvankelijk kan verklaren en de rechter u niet in de gelegenheid zal stellen inhoudelijk uw kant van de zaak toe te lichten.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten van bijstand door Marcus Advocatuur voor u vaak voldaan door de verzekeraard. Neem geheel vrijblijvend contact met Marcus Advocatuur op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de rechtsbijstandverzekeraard u slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om gebruik te maken van een eigen advocaat. Indien hierover met de rechtsbijstandverzekeraar overleg plaats dient te vinden, dan doet Marcus Advocatuur dit uiteraard graag voor u.

Behandeling Incasso dossier

Bij de behandeling van een incasso dossiers dienen twee fasen te worden onderscheiden, namelijk de fase voordat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en de fase dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.

Voor de vergoeding van de werkzaamheden die in de eerste fase worden verricht wordt aangesloten bij de kosten die u in rekening mag brengen bij de schuldenaar. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Het voorgaande komt er zodoende op neer dat u feitelijk geen kosten heeft voor het incasseren van openstaande facturen.

Voor de werkzaamheden die in de tweede fase worden verricht geldt ons standaarduurtarief. Normaliter worden deze kosten gedekt door het bedrag dat een rechter aan u toekent op grond van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Uiteraard hangt dit wel af van de complexiteit van uw zaak.

Vaste tarieven

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus Advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht
Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00
Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00
Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00
Ondernemingsrecht
Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00
Opstellen algemene voorwaarden € 799,00
Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00
Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00
Huurrecht
Beoordeling huurovereenkomst € 249,00
Opstellen huurovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Algemeen
Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00
(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van

Uurtarief

Marcus Advocatuur werkt op basis van een standaard uurtarief dat mede afhankelijk is van van de aard, zwaarte en spoed van uw zaak. Het uurtarief in uw dossier wordt bij inname van het dossier concreet met u besproken.

De volgende factoren spelen een belang bij het vaststellen van het tarief.

De aard en de zwaarte van het belang van de zaak. In principe wordt voor iedere zaak vastgehouden aan het standaard uurtarief. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een zeer groot (geldelijk) belang in uw zaak, er wordt normaliter uitgegaan van een zeer groot (geldelijk) belang bij vorderingen van meer dan €125.000,00.

Ook kan uw zaak spoedeisend zijn. In dat geval zal tijd vrijgemaakt moeten worden in de agenda. Er wordt uitgegaan van spoedeisend belang indien binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht er fatale termijnen zijn die met zich brengen dat concrete werkzaamheden verricht moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat (op het moment van het accepteren van de opdracht) al binnen vijf dagen een zitting is gepland of er bijvoorbeeld binnen vijf dagen beslag gelegd moet worden.

Het kan ook voorkomen dat een juiste belangenbehartiging met zich brengt dat er afspraken en werkzaamheden plaats dienen te vinden in de avonduren en/of het weekend. Denkt u hierbij aan het geval dat partijen enkel in de avonduren of in het weekend kunnen afspreken, of dat er voor gekozen wordt dat gedurende die tijden een advocaat aanwezig moet zijn.

Zoals aangegeven zal in ieder concreet dossier gekeken worden of sprake is van een van de voornoemde factoren en of een verhoging van toepassing is. De maximale factor is 1,5 x het standaard uurtarief.

Om misverstanden te voorkomen wordt bij inname van het dossier daarom een begroting gemaakt van de verwachte tijdsbesteding en de mogelijke kosten. Zo is het voor u op voorhand duidelijk wat de kosten zijn voor u.

Marcus Advocatuur werkt niet met ‘kantoorkosten’ of andere verborgen kosten. Wel dient u, naast de kosten van werkzaamheden van

Uurtarief

Marcus Advocatuur werkt op basis van een standaard uurtarief dat mede afhankelijk is van van de aard, zwaarte en spoed van uw zaak. Het uurtarief in uw dossier wordt bij inname van het dossier concreet met u besproken.

De volgende factoren spelen een belang bij het vaststellen van het tarief.

De aard en de zwaarte van het belang van de zaak. In principe wordt voor iedere zaak vastgehouden aan het standaard uurtarief. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een zeer groot (geldelijk) belang in uw zaak, er wordt normaliter uitgegaan van een zeer groot (geldelijk) belang bij vorderingen van meer dan €125.000,00.

Ook kan uw zaak spoedeisend zijn. In dat geval zal tijd vrijgemaakt moeten worden in de agenda. Er wordt uitgegaan van spoedeisend belang indien binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht er fatale termijnen zijn die met zich brengen dat concrete werkzaamheden verricht moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat (op het moment van het accepteren van de opdracht) al binnen vijf dagen een zitting is gepland of er bijvoorbeeld binnen vijf dagen beslag gelegd moet worden.

Het kan ook voorkomen dat een juiste belangenbehartiging met zich brengt dat er afspraken en werkzaamheden plaats dienen te vinden in de avonduren en/of het weekend. Denkt u hierbij aan het geval dat partijen enkel in de avonduren of in het weekend kunnen afspreken, of dat er voor gekozen wordt dat gedurende die tijden een advocaat aanwezig moet zijn.

Zoals aangegeven zal in ieder concreet dossier gekeken worden of sprake is van een van de voornoemde factoren en of een verhoging van toepassing is. De maximale factor is 1,5 x het standaard uurtarief.

Om misverstanden te voorkomen wordt bij inname van het dossier daarom een begroting gemaakt van de verwachte tijdsbesteding en de mogelijke kosten. Zo is het voor u op voorhand duidelijk wat de kosten zijn voor u.

Marcus Advocatuur werkt niet met ‘kantoorkosten’ of andere verborgen kosten. Wel dient u, naast de kosten van werkzaamheden van Marcus Advocatuur, rekening te houden met de mogelijke kosten die gepaard kunnen gaan met voeren van een procedure (zoals de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en mogelijk griffierecht).

In sommige gevallen, waaronder ter zake het griffierecht, zult u hier op voorhand een factuur voor ontvangen. Het voldoen van die factuur is van groot belang voor de behandeling van uw zaak, en wel omdat (in het geval van het griffierecht) de rechter u anders niet-ontvankelijk kan verklaren en de rechter u niet in de gelegenheid zal stellen inhoudelijk uw kant van de zaak toe te lichten.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten van bijstand door Marcus Advocatuur voor u vaak voldaan door de verzekeraard. Neem geheel vrijblijvend contact met Marcus Advocatuur op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de rechtsbijstandverzekeraard u slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om gebruik te maken van een eigen advocaat. Indien hierover met de rechtsbijstandverzekeraar overleg plaats dient te vinden, dan doet

Uurtarief

Marcus Advocatuur werkt op basis van een standaard uurtarief dat mede afhankelijk is van van de aard, zwaarte en spoed van uw zaak. Het uurtarief in uw dossier wordt bij inname van het dossier concreet met u besproken.

De volgende factoren spelen een belang bij het vaststellen van het tarief.

De aard en de zwaarte van het belang van de zaak. In principe wordt voor iedere zaak vastgehouden aan het standaard uurtarief. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een zeer groot (geldelijk) belang in uw zaak, er wordt normaliter uitgegaan van een zeer groot (geldelijk) belang bij vorderingen van meer dan €125.000,00.

Ook kan uw zaak spoedeisend zijn. In dat geval zal tijd vrijgemaakt moeten worden in de agenda. Er wordt uitgegaan van spoedeisend belang indien binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht er fatale termijnen zijn die met zich brengen dat concrete werkzaamheden verricht moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat (op het moment van het accepteren van de opdracht) al binnen vijf dagen een zitting is gepland of er bijvoorbeeld binnen vijf dagen beslag gelegd moet worden.

Het kan ook voorkomen dat een juiste belangenbehartiging met zich brengt dat er afspraken en werkzaamheden plaats dienen te vinden in de avonduren en/of het weekend. Denkt u hierbij aan het geval dat partijen enkel in de avonduren of in het weekend kunnen afspreken, of dat er voor gekozen wordt dat gedurende die tijden een advocaat aanwezig moet zijn.

Zoals aangegeven zal in ieder concreet dossier gekeken worden of sprake is van een van de voornoemde factoren en of een verhoging van toepassing is. De maximale factor is 1,5 x het standaard uurtarief.

Om misverstanden te voorkomen wordt bij inname van het dossier daarom een begroting gemaakt van de verwachte tijdsbesteding en de mogelijke kosten. Zo is het voor u op voorhand duidelijk wat de kosten zijn voor u.

Marcus Advocatuur werkt niet met ‘kantoorkosten’ of andere verborgen kosten. Wel dient u, naast de kosten van werkzaamheden van Marcus Advocatuur, rekening te houden met de mogelijke kosten die gepaard kunnen gaan met voeren van een procedure (zoals de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en mogelijk griffierecht).

In sommige gevallen, waaronder ter zake het griffierecht, zult u hier op voorhand een factuur voor ontvangen. Het voldoen van die factuur is van groot belang voor de behandeling van uw zaak, en wel omdat (in het geval van het griffierecht) de rechter u anders niet-ontvankelijk kan verklaren en de rechter u niet in de gelegenheid zal stellen inhoudelijk uw kant van de zaak toe te lichten.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten van bijstand door Marcus Advocatuur voor u vaak voldaan door de verzekeraard. Neem geheel vrijblijvend contact met Marcus Advocatuur op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de rechtsbijstandverzekeraard u slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om gebruik te maken van een eigen advocaat. Indien hierover met de rechtsbijstandverzekeraar overleg plaats dient te vinden, dan doet

Uurtarief

Marcus Advocatuur werkt op basis van een standaard uurtarief dat mede afhankelijk is van van de aard, zwaarte en spoed van uw zaak. Het uurtarief in uw dossier wordt bij inname van het dossier concreet met u besproken.

De volgende factoren spelen een belang bij het vaststellen van het tarief.

De aard en de zwaarte van het belang van de zaak. In principe wordt voor iedere zaak vastgehouden aan het standaard uurtarief. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een zeer groot (geldelijk) belang in uw zaak, er wordt normaliter uitgegaan van een zeer groot (geldelijk) belang bij vorderingen van meer dan €125.000,00.

Ook kan uw zaak spoedeisend zijn. In dat geval zal tijd vrijgemaakt moeten worden in de agenda. Er wordt uitgegaan van spoedeisend belang indien binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht er fatale termijnen zijn die met zich brengen dat concrete werkzaamheden verricht moeten worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat (op het moment van het accepteren van de opdracht) al binnen vijf dagen een zitting is gepland of er bijvoorbeeld binnen vijf dagen beslag gelegd moet worden.

Het kan ook voorkomen dat een juiste belangenbehartiging met zich brengt dat er afspraken en werkzaamheden plaats dienen te vinden in de avonduren en/of het weekend. Denkt u hierbij aan het geval dat partijen enkel in de avonduren of in het weekend kunnen afspreken, of dat er voor gekozen wordt dat gedurende die tijden een advocaat aanwezig moet zijn.

Zoals aangegeven zal in ieder concreet dossier gekeken worden of sprake is van een van de voornoemde factoren en of een verhoging van toepassing is. De maximale factor is 1,5 x het standaard uurtarief.

Om misverstanden te voorkomen wordt bij inname van het dossier daarom een begroting gemaakt van de verwachte tijdsbesteding en de mogelijke kosten. Zo is het voor u op voorhand duidelijk wat de kosten zijn voor u.

Marcus Advocatuur werkt niet met ‘kantoorkosten’ of andere verborgen kosten. Wel dient u, naast de kosten van werkzaamheden van Marcus Advocatuur, rekening te houden met de mogelijke kosten die gepaard kunnen gaan met voeren van een procedure (zoals de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en mogelijk griffierecht).

In sommige gevallen, waaronder ter zake het griffierecht, zult u hier op voorhand een factuur voor ontvangen. Het voldoen van die factuur is van groot belang voor de behandeling van uw zaak, en wel omdat (in het geval van het griffierecht) de rechter u anders niet-ontvankelijk kan verklaren en de rechter u niet in de gelegenheid zal stellen inhoudelijk uw kant van de zaak toe te lichten.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten van bijstand door Marcus Advocatuur voor u vaak voldaan door de verzekeraard. Neem geheel vrijblijvend contact met Marcus Advocatuur op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de rechtsbijstandverzekeraard u slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om gebruik te maken van een eigen advocaat. Indien hierover met de rechtsbijstandverzekeraar overleg plaats dient te vinden, dan doet Marcus Advocatuur dit uiteraard graag voor u.

Behandeling Incasso dossier

Bij de behandeling van een incasso dossiers dienen twee fasen te worden onderscheiden, namelijk de fase voordat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en de fase dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.

Voor de vergoeding van de werkzaamheden die in de eerste fase worden verricht wordt aangesloten bij de kosten die u in rekening mag brengen bij de schuldenaar. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Het voorgaande komt er zodoende op neer dat u feitelijk geen kosten heeft voor het incasseren van openstaande facturen.

Voor de werkzaamheden die in de tweede fase worden verricht geldt ons standaarduurtarief. Normaliter worden deze kosten gedekt door het bedrag dat een rechter aan u toekent op grond van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Uiteraard hangt dit wel af van de complexiteit van uw zaak.

Vaste tarieven

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus Advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht
Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00
Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00
Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00
Ondernemingsrecht
Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00
Opstellen algemene voorwaarden € 799,00
Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00
Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00
Huurrecht
Beoordeling huurovereenkomst € 249,00
Opstellen huurovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Algemeen
Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00
(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Marcus Advocatuur van toepassing.

advocatuur dit uiteraard graag voor u.

Behandeling Incasso dossier

Bij de behandeling van een incasso dossiers dienen twee fasen te worden onderscheiden, namelijk de fase voordat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en de fase dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.

Voor de vergoeding van de werkzaamheden die in de eerste fase worden verricht wordt aangesloten bij de kosten die u in rekening mag brengen bij de schuldenaar. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Het voorgaande komt er zodoende op neer dat u feitelijk geen kosten heeft voor het incasseren van openstaande facturen.

Voor de werkzaamheden die in de tweede fase worden verricht geldt ons standaarduurtarief. Normaliter worden deze kosten gedekt door het bedrag dat een rechter aan u toekent op grond van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Uiteraard hangt dit wel af van de complexiteit van uw zaak.

Vaste tarieven

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus Advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht
Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00
Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00
Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00
Ondernemingsrecht
Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00
Opstellen algemene voorwaarden € 799,00
Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00
Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00
Huurrecht
Beoordeling huurovereenkomst € 249,00
Opstellen huurovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Algemeen
Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00
(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Marcus Advocatuur van toepassing.

Behandeling Incasso dossier

Bij de behandeling van een incasso dossiers dienen twee fasen te worden onderscheiden, namelijk de fase voordat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en de fase dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.

Voor de vergoeding van de werkzaamheden die in de eerste fase worden verricht wordt aangesloten bij de kosten die u in rekening mag brengen bij de schuldenaar. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Het voorgaande komt er zodoende op neer dat u feitelijk geen kosten heeft voor het incasseren van openstaande facturen.

Voor de werkzaamheden die in de tweede fase worden verricht geldt ons standaarduurtarief. Normaliter worden deze kosten gedekt door het bedrag dat een rechter aan u toekent op grond van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Uiteraard hangt dit wel af van de complexiteit van uw zaak.

Vaste tarieven

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht
Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00
Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00
Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00
Ondernemingsrecht
Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00
Opstellen algemene voorwaarden € 799,00
Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00
Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00
Huurrecht
Beoordeling huurovereenkomst € 249,00
Opstellen huurovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Algemeen
Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00
(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Marcus advocatuur van toepassing.

, rekening te houden met de mogelijke kosten die gepaard kunnen gaan met voeren van een procedure (zoals de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en mogelijk griffierecht).

In sommige gevallen, waaronder ter zake het griffierecht, zult u hier op voorhand een factuur voor ontvangen. Het voldoen van die factuur is van groot belang voor de behandeling van uw zaak, en wel omdat (in het geval van het griffierecht) de rechter u anders niet-ontvankelijk kan verklaren en de rechter u niet in de gelegenheid zal stellen inhoudelijk uw kant van de zaak toe te lichten.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, worden de kosten van bijstand door Marcus Advocatuur voor u vaak voldaan door de verzekeraard. Neem geheel vrijblijvend contact met Marcus Advocatuur op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de rechtsbijstandverzekeraard u slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om gebruik te maken van een eigen advocaat. Indien hierover met de rechtsbijstandverzekeraar overleg plaats dient te vinden, dan doet Marcus advocatuur dit uiteraard graag voor u.

Behandeling Incasso dossier

Bij de behandeling van een incasso dossiers dienen twee fasen te worden onderscheiden, namelijk de fase voordat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd en de fase dat de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.

Voor de vergoeding van de werkzaamheden die in de eerste fase worden verricht wordt aangesloten bij de kosten die u in rekening mag brengen bij de schuldenaar. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Het voorgaande komt er zodoende op neer dat u feitelijk geen kosten heeft voor het incasseren van openstaande facturen.

Voor de werkzaamheden die in de tweede fase worden verricht geldt ons standaarduurtarief. Normaliter worden deze kosten gedekt door het bedrag dat een rechter aan u toekent op grond van de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten. Uiteraard hangt dit wel af van de complexiteit van uw zaak.

Vaste tarieven

Voor een aantal werkzaamheden biedt Marcus Advocatuur standaard vaste tarieven aan:

Arbeidsrecht
Beoordeling arbeidsovereenkomst € 249,00
Opstellen arbeidsovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Begeleiding ontslag (vaststellingsovereenkomst) € 799,00
Beoordeling en persoonlijk adviseren beeindigingsovereenkomst € 499,00
Ondernemingsrecht
Beoordeling algemene voorwaarden € 399,00
Opstellen algemene voorwaarden € 799,00
Aanvraag failissement, inclusief zitting € 799,00
Verweer faillissement, inclusief zitting € 799,00
Huurrecht
Beoordeling huurovereenkomst € 249,00
Opstellen huurovereenkomst € 399,00
Advies rechtspositie en plan van aanpak € 199,00
Algemeen
Second opinion juridisch vraagstuk € 299,00
(inclusief beoordeling huidige strategie en (proces)advies)

Prijzen exclusief BTW. Marcus Advocatuur kan in concrete gevallen afwijken van bovenvermelde tarieven, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Marcus Advocatuur van toepassing.